Klasse B manuell og automat

Å investere i god kjøreopplæring, er å investere i din egen sikkerhet!

 

Trinn 2: Grunnleggende opplæring

Veien til førerkortet begynner med trafikalt grunnkurs, videre så er det trinn 2 som består av grunnleggende ferdigheter. Det vil si å beherske bilen og samtidig kunne rette oppmerksomheten mot trafikken. Videre så legges det vekt på blant annet mennesket i trafikken, miljøvennlig kjøring og hvilket ansvar man har som fører. Trinnet avsluttes med en obligatorisk veiledningstime hvor man avgjør om man er klar for å begynne på neste trinn.

Trinn 3: Trafikal del

Her skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer blant annet om:

 • trafikantgrupper og interessemotsetninger
 • å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
 • å redusere risikoen for ulykker
 • å bli forbikjørt og kjøre forbi

Mot slutten av trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Der skal du blant annet lære hvordan du sikrer personer og gods. Kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen. Dette er også obligatorisk. Dette trinnet avsluttes også med en obligatorisk veiledningstime. Du og læreren din skal sammen avgjøre om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.

Trinn 4 Avsluttende opplæring

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Nå nærmer du deg slutten av opplæringen, og det kan være lurt å søke om førerkort. Det må være gjort før du kan ta teoriprøven.

Trinn 4 består av obligatorisk sikkerhetskurs på veg. Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

 1. Bilkjøringens risiko
 2. Kjøring på landeveg og forbikjøring
 3. Avsluttende kjøring i trafikken
 4. Refleksjon og oppsummering

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.

Gjennom kurset skal du videreutvikle:

 • forståelse for risikoen ved bilkjøring
 • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
 • evne til å vurdere deg selv som fører

Individuell tilpassing

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målene for de ulike trinnene og kravene for at du skal bestå førerprøven.

Kjøp deg lærebok eller e-teori og bruk litt tid på å forstå og lære stoffet. Om du har god forståelse for teorien så går ofte kjøretimene lettere også.

Vi tilbyr teoritimer om man ønsker det.

 

 

 

2 kommentarer til «Klasse B manuell og automat»

 1. Hi,
  Looking forward for Class B Manual (Age 25+).
  I would like to know more about the pricing (mandatory courses & fees).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *